Fakta om hørsel!

I 2013 var det ca. 700 000 nordmenn med nedsatt hørsel, men mange er ikke klar over det eller vil ikke innrømme det selv. I 2020 kan en million nordmenn være hørselshemmet. En stadig eldre befolkning og flere støykilder er viktige årsaker til det stigende antallet.
En ny undersøkelse viser at tre av fire potensielle høreapparatbrukere ikke er klar over at høreapparatet dekkes av folketrygden. Vi vil at hørselshemmede som har behov for høreapparater, skal ta hjelpemiddelet i bruk. Det kan gi et bedre sosialt liv og en bedre arbeidshverdag. Undersøkelsen viser at høreapparatbrukeren har bedre livskvalitet enn hørselshemmede som lar være å bruke dette viktige hjelpemiddelet.

Vi selger ikke høreapparater, men jeg er her for å gi DEG en bedre hørsel med å skaffe DEG batterier og produkter av høy kvalitet til DITT høreapparat!

Fakta om høreapparatbatterier og hvordan de fungerer.

Den teknologien som er best egnet til å produsere batterier til høreapparater, er sink-luft. Med denne teknologien er det mulig å lagre store mengder energi per vektenhet. Dette skyldes at batteriene bruker oksygen fra luften som en del av prosessen for å produsere strøm. Oksygenet trenger ikke å oppbevares i batteriet, og derfor kan det produseres lettere og mindre høreapparatbatterier. Sink-luft systemet har erstattet det eldre Mercury systemet. Forholdsvis har sink-luft batterier ført til lengere levetid av batteriene, klarere toner, mindre volum-nivå justeringer og varer dobbelt så lange, noe som betyr færre batteri erstatninger for deg. Denne teknologien har også andre fordeler. Høreapparatbatteriene forsegles med en beskyttende teip når de produseres, noe som gir svært lang holdbarhet. Når du har fjernet teipen foran de ørsmå hullene på batteriet, slippes det inn oksygen fra luften. Oksygenet setter da i gang den kjemiske reaksjonen (sink til sink-oksyd) som produserer strøm. Høreapparatbatteriet sørger deretter for strømproduksjon på et konstant nivå, noe som er velegnet for et høreapparat, som trenger jevn tilførsel av strøm.
Men vær oppmerksom på at batteriet ikke kan bringes tilbake til en inaktiv tilstand ved å sette på beskyttelsesfilmen igjen.

Høreapparatbatterier fra ulike leverandører kan ha ulik grad av ferskhet. Det skyldes at de vanligvis lagres hos grossister før de selges til forhandlere. Hos oss kjøper du utelukkende ferske batterier som ikke har vært lagret hos mellomledd.

Batterilevetid og lagring.

Gjennomsnitts levetid:

- Type 10: 5 dager (86 %: 3-6 dager)

- Type 13: 10 dager (91 %: 5-14 dager)

- Type 312: 7 dager (79 %: 3-8 dager)

Husk at høreapparatbatteriets levetid reduseres i omgivelser med mye støy. I høreapparater med automatisk støyreduksjon kan batteriets levetid reduseres med 30–40 prosent når du befinner deg i miljøer med bakgrunnsstøy. Tilbehør, for eksempel fjernkontroller og trådløse enheter, kan også redusere batteriets levetid.
Den gjennomsnittlige batterilevetiden er 7–14 dager og varierer avhengig av batteristørrelsen, omgivelsene og elektronikken i høreapparatet.
Det tilbys ofte batterier som har vært lagret i mer enn to år. I dette tilfellet er det gamle varer som tilbys tilsvarende billig. Disse batteriene holder ikke det produsenten lover. Våre batterier holder alltid en god kvalitet og er ferskvare!
Du bør holde batteriene i romtemperatur og unngå oppbevaring på varme steder, fordi varmen vil forkorte holdbarheten. En egen kjølelagring er heller ikke anbefalt. Batterier skal ikke bæres løst i en lomme eller veske, sammen med metallgjenstander, for eksempel mynter eller nøkler, det kan føre til kortslutning, lekkasje eller sprengning. Sink-air batterier skal alltid oppbevares i sin originale pakning før bruk.

Faktorer som kan påvirke høreapparatbatteriers levetid:

1. Individuelt hørselstap

  • Endringer i hørselstapet.

2. Individuell bruk av høreapparat

  • Hvor mange timer om dagen/dager i uken høreapparatet brukes.

3. Tilleggsutstyr

  • Bruk av tilleggsutstyr som FM, trådløse/Bluetooth funksjoner og annet tilleggsutstyr.

4. Miljø

  • Lav eller høy luftfuktighet og temperatur kan redusere levetiden.

5. Batteristørrelsen

  • Små batterier inneholder mindre ingredienser og har dermed kortere levetid.

OBS! Når klistrelappen på batteriet først er fjernet, starter en prosess og batteriet vil gradvis tappes før strøm. Vi anbefaler å vippe ut batteriskuffen når apparatene ikke er i bruk for å spare batteriet.

Noen tips for bedre levetid:

Sett ikke batteriet i høreapparatet umiddelbart etter at du har tatt av teipen. Vent i tre til fire minutter for å gi batteriet tid til å absorbere nok luft til at det lades.

Oppbevar batteriene i romtemperatur. Unngå å oppbevare batterier på varme steder eller i kjøleskap.

Den beste måten å finne ut hva du kan forvente av batteriene, er å observere ditt batteribruk og holdbarheten over tid.

lagt til handlevogn